Be ready for 2022

webinář

Čas je to nejcennější, co máme. V roce 2022 budeme mít opět více než 8 tisíc hodin na vše, čemu dáme pozornost a prioritu. Chcete-li využít každý den smysluplně, pomůžou vám v tom jednoduchá pravidla. Pojďte si promyslet, na co se chcete v příštím roce soustředit. Co Vám přinese klid, naplnění a úsměv na tváři. Jaké kroky vás udrží na cestě za vaší vizí. Které činnosti vám budou platit složenky. 

Co si z webináře odnesete

  • jak nepodléhat panice a využít aktuální situaci ke změnám a osobnímu růstu
  • minimalistickou životní vizi
  • vaše cíle pro rok 2022 a hlavní kroky pro jejich dosažení
  • nástroje na řízení času a určování priorit
  • vaše PROČ

Termíny

27.11.2021, 9.30 - 12.00

11.12.2021, 16.00 - 18.30

15.1.2022, 9.30-12.00

Cena

968 Kč včetně DPH

Jak webinář funguje?

Na webinář se připojíte jednoduše přes svůj telefon nebo notebook.

Hodinu před konáním webináře vám do e-mailu pošleme odkaz, přes který se na webinář připojíte.

Určitě si připravte tužku a papír. Webinář je interaktivní a plný cvičení, díky kterým vše rovnou převedete do praxe.

Kdo vás tématem provede

Marcela Rágulová se již 8 let věnuje krizovému řízení a řízení změn ve firmách. V roli změnového lídra vede projektový tým, facilituje workshopy a školí dovednosti, které jsou pro úspěšné zavedení změn nezbytné. Zaměřuje se na efektivní využívání zdrojů, hledání vnitřní motivace zaměstnanců, snižování rezistence, vyjednávání a psychickou odolnost.  Klade důraz na transparentní komunikaci.

Před šesti lety začala zkušenosti z firemního prostředí převádět i do individuálního koučinku. Sestavila program "Restart", díky kterému si klienti utřídí myšlenky, získají sebevědomí a energii na řešení svých životních otázek.

Marcela si praxí potvrdila, že změna je individuální proces, do kterého vstupuje mnoho proměnných. Úspěšně realizovaná změna si žádá plán, vhodné načasování a psychickou odolnost. Proto se ve všech tématech, které přednáší setkáte i s vědecky potvrzenými a Marcelou osobně testovanými nástroji na posilování psychické odolnosti.