KNIŽNÍ NAVIGACE

Nejlepší okamžiky vašeho života jsou okamžiky, kdy jste sami sebou, kdy se chováte autenticky. Když tvoříte něco, co milujete, opět se stáváte tím, čím opravdu jste. V tom okamžiku nepřemýšlíte, ale vyjadřujete sami sebe. Když tvoříte to nejlepší, čeho jste schopni, vaše mysl se zastaví. Jste opět živí. Vaše emoce vycházejí na povrch a vy si ani nevšimnete, jak úžasně se cítíte. Cítíte se skvěle už jen proto, že něco děláte. Když nic neděláte, vaše mysl se musí něčím zaměstnat, což je povzbuzením pro hlas vědomostí ve vaší hlavě, aby k vám začal mluvit. Jste-li soustředěni na to, co děláte, mysl téměř nemluví. Když tvoříte, hlas vědomostí mlčí, i když používáte slov. Když píšete báseň, nepřemýšlíte o slovech, která byste měli použít; prostě vyjadřujete své pocity. Slova jsou nástrojem vyjádření. Jste-li hudebníky, jste totožní s hudbou, kterou hrajete. Zatímco hrajete, vychutnáváte každý tón, každý zvuk. Splynete s tím, co děláte, a to je největší radost. Každý hudebník ví, o čem mluvím. Vyjadřujete to, čím opravdu jste, a to je to nejkrásnější, co se člověku může stát. Vyjadřujete-li sami sebe, dosahujete extáze, protože tvoříte. To je život jako umění. 

Děláte-li to nejlepší, co můžete, znamená to, že věříte sami sobě a síle života. Stanovíte si cíl a jdete za ním, aniž se upínáte na jeho dosažení. Nevíte, zda cíle dosáhnete, a je vám to jedno. Když jej dosáhnete, je to úžasné. A když jej nedosáhnete, je to také úžasné. V každém případě jste naplněni, neboť láska k pohybu je něco úžasného. Činnost je vyjádřením vašeho já, je to vyjádření ducha a je to váš výtvor.

Don Miguel Ruiz a Janet Mills, Toltécká kniha moudrosti, Hlas poznání