Řízení změn ve firmách

Věnuji se řízení změn v roli externího change managera bez ohledu na velikost firmy nebo obsah podnikání. Při vedení projektů využívám model řízení změn dle Kottera. 

Uvědomuji si, že změna musí být v souladu s existujícími procesy, takže vše kombinuji s agile přístupem a dalšími metodami. 

Zaměřuji se na efektivní využívání zdrojů, hledání vnitřní motivace zaměstnanců a snižování rezistence. Pokud to situace vyžaduje, provádím i školení dovedností, které celou změnu urychlují. Nejčastěji to jsou principy change managementu, vyjednávání a psychická odolnost. 

Realizované projekty ve firmách:

Interplex Precision Engineering CR

  • optimalizace APQP procesu a redefinice řízení prodeje a projektů
  • implementace klíčových nástrojů pro řížení projektů
  • zavedení autonomních týmů - Baťův systém řízení výroby

Europ Assistance, s.r.o. - změna odpovědností a redefinice pozic v oddělení péče o zákazníky

JRD Property, s.r.o. - změnové řízení rostoucí firmy

E.ON Energie, a.s. - digitalizace a definice knowledge base 

Pokud máte zájem o spolupráci, napište mi nebo zavolejte +420 602 555 515