RESTART

Restart je program určený všem, co stojí na pomyslné křižovatce a neví, který směr je dovede k jejich cíli. Řešení tady najdou ale i lidi, kterým se život ze dne na den obrátil naruby, nemají motivaci nebo nevidí smysl ve svém životě. 

Cílem 3měsíčního programu je vás naučit, jak využít osobní potenciál a žít smysluplný a plnohodnotný život. Osvojíte si techniky a dovednosti, které vám umožní být v reálné přítomnosti, plnit si své cíle a zvládat nečekané změny.

Co vás čeká

  • 3 jednodenní skupinové setkání (10:00 - 16:00)
  • 30 minutová osobní konzultace
  • domácí praxe 

Co Vám program přinese

  • pochopení, kde se nyní nacházíte
  • ujasnění si, kam směřujete
  • pojmenování vašeho dalšího kroku
  • detailní plán na 3 měsíce 
  • identifikujete si zdroje energie a naučíte se energii dobíjet
  • pojmenujete si překážky a naučíte se je odstraňovat
  • naučíte se soustředit, motivovat a pracovat s pevnou vůlí

Výsledky uvidíte již v průběhu programu. 

Cena programu je 18 150 Kč včetně DPH